Monthly Archives: December 2009

ghazwul fikri

Ghazwul fikri berasal dari kata ghazw dan al-fikr, yang secara harfiah dapat diartikan “Perang Pemikiran”. Yang dimaksud ialah upaya-upaya gencar pihak musuh-musuh Allah subhanahu wata’ala untuk meracuni pikiran umat Islam agar umat Islam jauh dari Islam, lalu akhirnya membenci Islam,

Posted in islam

Ciri ORANG YANG DIDOAKAN DAN DICINTAI ALLAH & MALAIKAT

1.  Orang yang tidur dalam keadaan bersuci(telah berwudhu). 2.  Orang yang duduk menunggu waktu sholat datang. 3.  // Orang yang berada di barisan shaf paling depan ketika sholat berjamma’ah. 4.  Orang yang menyambung shaf pada saat sholat berjama’ah (menutup shaf

Posted in islam